שר התקשורת, איתן גינזבורג, אישר פרסום תזכיר חוק בתחום הרפורמה בדואר. מטרת תזכיר החוק להביא ליישום המלצות "ועדת רוזן" ולבצע שינויים בתחום הדואר.

שר התקשורת, איתן גינזבורג, אישר פרסום תזכיר חוק בתחום הרפורמה בדואר. מטרת תזכיר החוק להביא ליישום המלצות "ועדת רוזן" ולבצע שינויים בתחום הדואר.

https://bit.ly/3heWJfr