סקר: שני שליש ממשתמשי תקשורת וידאו בעסקים רוצים המשך סביבת עבודה היברידית. במרכז הסקר, שהקיף 8,000 משיבים, ומטרתו להבין איך ייראה העתיד כשמדובר בשיחות וידאו, נשאלה השאלה: ׳אילו פעילויות וירטואליות מתקופת הקורונה מתכננים האנשים להמשיך גם הלאה?׳.

סקר: שני שליש ממשתמשי תקשורת וידאו בעסקים רוצים המשך סביבת עבודה היברידית. במרכז הסקר, שהקיף 8,000 משיבים, ומטרתו להבין איך ייראה העתיד כשמדובר בשיחות וידאו, נשאלה השאלה: ׳אילו פעילויות וירטואליות מתקופת הקורונה מתכננים האנשים להמשיך גם הלאה?׳.

https://bit.ly/3y2bbxu

Photo by rawpixel.com on Pexels.com