חברה חדשה בתחום פריסת הסיבים לבתים: XFIBER עם חיבורים סימטריים! התחרות בתחום פריסת הסיבים בשת"פ הרשויות המקומיות ממריאה במהירות. כעת נחשפת מתחרה חדשה, שמספקת חיבורים רחבי פס סימטריים לבתים, מה שאנלימיטד (IBC) הפסיקה לספק מזמן ואף חברה אחרת לא מספקת. יש 11 יישובים, שכבר נהנים מפריסת סיבים של XFIBER (עפ"י דיווחיה) ולטענתה היא בהתרחבות לעוד מאות יישובים. היא מציעה 3 חבילות עד 500 מגה סימטרי. חיבור כזה מתאים גם לעסקים קטנים עד בינוניים.

חברה חדשה בתחום פריסת הסיבים לבתים: XFIBER עם חיבורים סימטריים! התחרות בתחום פריסת הסיבים בשת"פ הרשויות המקומיות ממריאה במהירות. כעת נחשפת מתחרה חדשה, שמספקת חיבורים רחבי פס סימטריים לבתים, מה שאנלימיטד (IBC) הפסיקה לספק מזמן ואף חברה אחרת לא מספקת. יש 11 יישובים, שכבר נהנים מפריסת סיבים של XFIBER (עפ"י דיווחיה) ולטענתה היא בהתרחבות לעוד מאות יישובים. היא מציעה 3 חבילות עד 500 מגה סימטרי. חיבור כזה מתאים גם לעסקים קטנים עד בינוניים.

https://bit.ly/3uAXIuf