מחקר: כ-50% מהארגונים הטמיעו מערכות טכנולוגיות חדשות בזמן הקורונה. המחקר על הטרנספורמציה הדיגיטלית חושף נתונים על התנהגות ארגונים במהלך תקופת הקורונה ולאחריה, ומנתח את המוכנות הארגונית הדיגיטלית לפיתוח יכולות הסתגלות חדשות ארגוניות בעת משברים. השפעת הקורונה על 8 תעשיות השונות חושפת את הצד האנושי בסדרי העדיפויות הדיגיטליים.

מחקר: כ-50% מהארגונים הטמיעו מערכות טכנולוגיות חדשות בזמן הקורונה. המחקר על הטרנספורמציה הדיגיטלית חושף נתונים על התנהגות ארגונים במהלך תקופת הקורונה ולאחריה, ומנתח את המוכנות הארגונית הדיגיטלית לפיתוח יכולות הסתגלות חדשות ארגוניות בעת משברים. השפעת הקורונה על 8 תעשיות השונות חושפת את הצד האנושי בסדרי העדיפויות הדיגיטליים.

https://bit.ly/3nZpcY9