תוכנית של מערך הסייבר הלאומי תעניק "תו תקן" סייבר לחברות אחסון אתרים. לפני שנה נפגעו אלפי אתרים ישראלים במתקפת השחתת אתרים דרך חברת אחסון אחת, שהאתרים אוחסנו בשרתיה. לכן יזם המערך תכנית המייצרת סטנדרט אחיד במספר רמות – כסף, זהב ופלטינה – לחברות אחסון אתרים, שיעמדו בבקרות אבטחה, שהוגדרו ע"י המערך. כל הפרטים לארגונים ועסקים הרוכשים שירותי אירוח ואחסון אתרים, ולספקי אירוח ואחסון אתרים.

תוכנית של מערך הסייבר הלאומי תעניק "תו תקן" סייבר לחברות אחסון אתרים. לפני שנה נפגעו אלפי אתרים ישראלים במתקפת השחתת אתרים דרך חברת אחסון אחת, שהאתרים אוחסנו בשרתיה. לכן יזם המערך תכנית המייצרת סטנדרט אחיד במספר רמות – כסף, זהב ופלטינה – לחברות אחסון אתרים, שיעמדו בבקרות אבטחה, שהוגדרו ע"י המערך. כל הפרטים לארגונים ועסקים הרוכשים שירותי אירוח ואחסון אתרים, ולספקי אירוח ואחסון אתרים.

https://bit.ly/32GoBAx