שרתי Exchange מארחים חוטפי-קריפטו כדי לתקוף שרתים אחרים. המפעילים, שמאחורי ההתקפה, מכנים את הנגזרת של xmr-stak Monero בשם QuickCPU, כנראה, כדי לבלבל את המטרות ולגרום להם לחשוב, שמדובר בכלי האופטימיזציה החדש והלגיטימי בקוד פתוח Quick CPU. מה הופך את ההתקפה הזו של כריית קריפטו ליוצאת דופן? מה ארגונים צריכים לעשות?

שרתי Exchange מארחים חוטפי-קריפטו כדי לתקוף שרתים אחרים. המפעילים, שמאחורי ההתקפה, מכנים את הנגזרת של xmr-stak Monero בשם QuickCPU, כנראה, כדי לבלבל את המטרות ולגרום להם לחשוב, שמדובר בכלי האופטימיזציה החדש והלגיטימי בקוד פתוח Quick CPU. מה הופך את ההתקפה הזו של כריית קריפטו ליוצאת דופן? מה ארגונים צריכים לעשות?

https://bit.ly/3xggc5h