פורסם המאגד הזוכה בנושא הגנת סייבר על מתקני תשתיות אנרגיה. המאגד הזוכה יבצע מחקר ופיתוח פתרונות בתחום אבטחת סייבר מקיפה למתקני תשתיות אנרגיה קריטיים ויזכה למענק של עד 6 מיליון דולרים.

פורסם המאגד הזוכה בנושא הגנת סייבר על מתקני תשתיות אנרגיה. המאגד הזוכה יבצע מחקר ופיתוח פתרונות בתחום אבטחת סייבר מקיפה למתקני תשתיות אנרגיה קריטיים ויזכה למענק של עד 6 מיליון דולרים.

https://bit.ly/3s93mlu

Photo by Anete Lusina on Pexels.com