הרשות להגנת הצרכן מתכוונת להטיל קנס של 6,750,000 ₪ על בזק. זאת, מאחר שהטעתה אלפי צרכנים בעסקת רכישת חבילת אינטרנט מסוימת. כל הפרטים.

הרשות להגנת הצרכן מתכוונת להטיל קנס של 6,750,000 ₪ על בזק. זאת, מאחר שהטעתה אלפי צרכנים בעסקת רכישת חבילת אינטרנט מסוימת. כל הפרטים.

https://bit.ly/3upAJSy