מתקפת OP ISRAEL מתקרבת: כך תתגוננו מפני מתקפת הסייבר הצפויה ב-7.4.21. הפעולה מתבצעת מספר שנים, וחשוב להעלות מודעות, להכיר ולעשות מה שניתן כדי להתגונן מראש.

מתקפת OP ISRAEL מתקרבת: כך תתגוננו מפני מתקפת הסייבר הצפויה ב-7.4.21. הפעולה מתבצעת מספר שנים, וחשוב להעלות מודעות, להכיר ולעשות מה שניתן כדי להתגונן מראש.

https://bit.ly/3wr98Cg

Photo by Anete Lusina on Pexels.com