חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000. בהקלטה הנמצאת בידי אבי וייס ושתוצג ככל שיידרש לשופטים, אילן ישועה מדבר בקולו ואומר, כך משתמע להבנתו מדבריו, שהיה מעיד (ומוסר את כל מה שיש לו) גם בחקירה תחת אזהרה. המשמעות: עו"ד ליאת בן-ארי שווקי, התובעת הראשית ב"תיקי האלפים", משקרת והטעתה גם את היועמ"ש ד"ר מנדלבליט. לכן, אילן ישועה לא יכול להעיד בבית המשפט כעד תביעה רגיל, אלא כנאשם, או כ"עד מדינה". מכאן, שיש לעצור המשפט ולחקור אותו מחדש תחת אזהרה, גם בנושאים, שנשאל לגביהם ב"רענון עדים" ובנושאים נוספים לגבי עברו, שהסתיר מהחוקרים. פרק 55 בסדרת הכתבות על "תפירת תיק 4000".

חשיפה דרמטית: אילן ישועה היה כנראה מוכן להעיד גם תחת אזהרה בתיק 4000. בהקלטה הנמצאת בידי אבי וייס ושתוצג ככל שיידרש לשופטים, אילן ישועה מדבר בקולו ואומר, כך משתמע להבנתו מדבריו, שהיה מעיד (ומוסר את כל מה שיש לו) גם בחקירה תחת אזהרה. המשמעות: עו"ד ליאת בן-ארי שווקי, התובעת הראשית ב"תיקי האלפים", משקרת והטעתה גם את היועמ"ש ד"ר מנדלבליט. לכן, אילן ישועה לא יכול להעיד בבית המשפט כעד תביעה רגיל, אלא כנאשם, או כ"עד מדינה". מכאן, שיש לעצור המשפט ולחקור אותו מחדש תחת אזהרה, גם בנושאים, שנשאל לגביהם ב"רענון עדים" ובנושאים נוספים לגבי עברו, שהסתיר מהחוקרים. פרק 55 בסדרת הכתבות על "תפירת תיק 4000".

https://bit.ly/Tik4000No55