מה עושים אם פרטנר מתפרעת אצלכם בבניין בפריסת סיבים לא חוקית? התעלמות משרד התקשורת מהפרות החוק, התקנות והרישיון של סלקום ופרטנר (ועוד כמה ספקים קטנים הפועלים בפריפריה) בתחום פריסת הסיבים לבתים, מחייבת שהאזרחים בעצמם וועדי הבתים יעסקו באכיפת החוק ויפנו בעצמם למשטרה ולבתי המשפט כנגד מפירי החוק.

מה עושים אם פרטנר מתפרעת אצלכם בבניין בפריסת סיבים לא חוקית? התעלמות משרד התקשורת מהפרות החוק, התקנות והרישיון של סלקום ופרטנר (ועוד כמה ספקים קטנים הפועלים בפריפריה) בתחום פריסת הסיבים לבתים, מחייבת שהאזרחים בעצמם וועדי הבתים יעסקו באכיפת החוק ויפנו בעצמם למשטרה ולבתי המשפט כנגד מפירי החוק.

https://bit.ly/3rFNBSS