גל חדש של הודעות סחיטה מינית: "לפני כמה חודשים השגתי גישה למכשירים שלך". ההודעות מגיעות למיילים של ישראלים רבים: "שלם לי 1650 יורו כדי שאמחק את הסרטונים המלוכלכים שלך". מה אפשר לעשות אם מקבלים את המייל? איך ההודעה הארוכה מאוד נראית?

גל חדש של הודעות סחיטה מינית: "לפני כמה חודשים השגתי גישה למכשירים שלך". ההודעות מגיעות למיילים של ישראלים רבים: "שלם לי 1650 יורו כדי שאמחק את הסרטונים המלוכלכים שלך". מה אפשר לעשות אם מקבלים את המייל? איך ההודעה הארוכה מאוד נראית?

https://bit.ly/39tdzTh