מי ידאג ויגן על תושבי מדינת ישראל מפני נפילות רשתות האינטרנט? התשובה המזעזעת: אף לא אחד. נפילת כל רשתות האינטרנט העוברות במחלף האינטרנט הישראלי ב-24.3.21 למשך כ-5 שעות עברה ללא כל דיווח וטיפול. חשיפת ההפקרות של עולם הרגולציה הישראלית, שמובילה למסקנה אחת: אין מנוס אלא לפרק וכמה שיותר מהר את משרד התקשורת. זאת, כי משרד זה שכח את תפקידיו הציבוריים והפך לסניף של Deep State פוליטי עוין לצרכי הציבור, שנשלט ע"י קבוצת רל"ב (RakLoBibi) וקבוצת רל"בז (RakLoBezeq).

מי ידאג ויגן על תושבי מדינת ישראל מפני נפילות רשתות האינטרנט? התשובה המזעזעת: אף לא אחד. נפילת כל רשתות האינטרנט העוברות במחלף האינטרנט הישראלי ב-24.3.21 למשך כ-5 שעות עברה ללא כל דיווח וטיפול. חשיפת ההפקרות של עולם הרגולציה הישראלית, שמובילה למסקנה אחת: אין מנוס אלא לפרק וכמה שיותר מהר את משרד התקשורת. זאת, כי משרד זה שכח את תפקידיו הציבוריים והפך לסניף של Deep State פוליטי עוין לצרכי הציבור, שנשלט ע"י קבוצת רל"ב (RakLoBibi) וקבוצת רל"בז (RakLoBezeq).

https://bit.ly/FallingInternet