כיצד ארגונים צריכים להקשות על תוקף הסייבר ולגרום לו להזיע? 5 מגמות בתקיפות סייבר, שהתחזקו בשנה האחרונה ותתעצמנה ב-2021. 5 התחומים החשובים ביותר לטיפול, שיפחיתו בצורה משמעותית את הסיכוי להתקפה בארגונים, ומה ראוי לעשות בכל תחום.

כיצד ארגונים צריכים להקשות על תוקף הסייבר ולגרום לו להזיע? 5 מגמות בתקיפות סייבר, שהתחזקו בשנה האחרונה ותתעצמנה ב-2021. 5 התחומים החשובים ביותר לטיפול, שיפחיתו בצורה משמעותית את הסיכוי להתקפה בארגונים, ומה ראוי לעשות בכל תחום.

https://bit.ly/31r3stx

Photo by Anete Lusina on Pexels.com