הליך פירוק עמותת ועדת הרבנים לענייני תקשורת מתקרב לסיומו! ב-22.3.21 התקיים הדיון האחרון בביהמ"ש המחוזי בי-ם בבקשת רשם העמותות במש' המשפטים (רשות התאגידים) לפרק את עמותת "ועדת הרבנים לענייני תקשורת" ולמנות לה מנהל מטעם ביהמ"ש. חב' התקשורת "הלו-015" הצטרפה בהסכמת ביהמ"ש כצד לתביעת הפירוק. עד 8.4.21 השופט נתן לנתבעים להגיש לו השלמות קצרות ואז הוא יקבל את ההחלטה בבקשת הפירוק (ללא דיון נוסף). האם בעלי מכשירי הסלולר של "הקומה הכשרה" יוכלו לנשום לרווחה?

הליך פירוק עמותת ועדת הרבנים לענייני תקשורת מתקרב לסיומו! ב-22.3.21 התקיים הדיון האחרון בביהמ"ש המחוזי בי-ם בבקשת רשם העמותות במש' המשפטים (רשות התאגידים) לפרק את עמותת "ועדת הרבנים לענייני תקשורת" ולמנות לה מנהל מטעם ביהמ"ש. חב' התקשורת "הלו-015" הצטרפה בהסכמת ביהמ"ש כצד לתביעת הפירוק. עד 8.4.21 השופט נתן לנתבעים להגיש לו השלמות קצרות ואז הוא יקבל את ההחלטה בבקשת הפירוק (ללא דיון נוסף). האם בעלי מכשירי הסלולר של "הקומה הכשרה" יוכלו לנשום לרווחה?

https://bit.ly/3tPZAyG