ברכות למעיין אוחנה עזרא שמונתה לראש אגף תקשורת, דוברות והסברה במש' התקשורת.

ברכות למעיין אוחנה עזרא שמונתה לראש אגף תקשורת, דוברות והסברה במש' התקשורת.

https://bit.ly/2Qo2T1n