שיפור גופני Human Augmentation בעזרת טכנולוגיה ביונית. שיפור הגוף בעזרת טכנולוגיה יכול לבוא לידי ביטוי מסיבות רפואיות. למשל, אדם, שנזקק לשימוש באיבר ביוני לאחר קטיעת גפיים, או בחירה עצמית של אדם להוסיף לגופו רכיב טכנולוגי. למשל, החדרת שבב רדיו (RFID) לתוך הגוף. מחקר בדק את יחס כ-6,500 בני 18+ לנושא.

שיפור גופני Human Augmentation בעזרת טכנולוגיה ביונית. שיפור הגוף בעזרת טכנולוגיה יכול לבוא לידי ביטוי מסיבות רפואיות. למשל, אדם, שנזקק לשימוש באיבר ביוני לאחר קטיעת גפיים, או בחירה עצמית של אדם להוסיף לגופו רכיב טכנולוגי. למשל, החדרת שבב רדיו (RFID) לתוך הגוף. מחקר בדק את יחס כ-6,500 בני 18+ לנושא.

http://bit.ly/3bZjD7H

Photo by Mike Navolta on Pexels.com