נערכה הדגמת הטסה של כמה רחפנים בו זמנית מעל חדרה באמצעות שליטה מחיפה. מיזם נעמ"ה לוקח צעד אחד קדימה לעבר רשת רחפנים ארצית למשלוחים, הובלת תרופות, מיפוי ועוד. הרחפנים מבית כמה חברות עפו היום במרחב אווירי משותף, שמנוהל באמצעות מערכת שליטה אוטונומית ממרכז הפיקוח האווירי של נתיבי איילון בחיפה. מי היו החברות?

נערכה הדגמת הטסה של כמה רחפנים בו זמנית מעל חדרה באמצעות שליטה מחיפה. מיזם נעמ"ה לוקח צעד אחד קדימה לעבר רשת רחפנים ארצית למשלוחים, הובלת תרופות, מיפוי ועוד. הרחפנים מבית כמה חברות עפו היום במרחב אווירי משותף, שמנוהל באמצעות מערכת שליטה אוטונומית ממרכז הפיקוח האווירי של נתיבי איילון בחיפה. מי היו החברות?

https://bit.ly/3s1cpWg