אל תפיצו הלאה לחברים את ההונאה התורנית: "קבל מתנות חינם". ההודעה מופצת בווטסאפ ע"י אנשים רבים במטרה ותקווה לזכות בפרסים. פירוט כל שלבי ההונאה.

אל תפיצו הלאה לחברים את ההונאה התורנית: "קבל מתנות חינם". ההודעה מופצת בווטסאפ ע"י אנשים רבים במטרה ותקווה לזכות בפרסים. פירוט כל שלבי ההונאה.

http://bit.ly/3qmhQxn