ניתוח פעילות תוכנת הכופר Conti מציג הסכנה של מתקפות הנשלטות ע"י גורם אנושי. פורסמה סדרת תחקירים על תוכנת הכופר ב"סחיטה כפולה" Conti המפרטת כיצד התקפה של Conti מתפתחת לאורך 5 ימים, את המאפיינים הטכניים שלה ואת התנהגות התוקפים, ועצות למנהלי IT, חוקרי אבטחה ומקצועני אבטחה.

ניתוח פעילות תוכנת הכופר Conti מציג הסכנה של מתקפות הנשלטות ע"י גורם אנושי. פורסמה סדרת תחקירים על תוכנת הכופר ב"סחיטה כפולה" Conti המפרטת כיצד התקפה של Conti מתפתחת לאורך 5 ימים, את המאפיינים הטכניים שלה ואת התנהגות התוקפים, ועצות למנהלי IT, חוקרי אבטחה ומקצועני אבטחה.

https://bit.ly/3sDMxzJ

Photo by Anete Lusina on Pexels.com