התכוונתם לגשת לדואר? שירותי הדואר שוב יהיו סגורים: ככה זה כשלא יודעים לנהל משרד ממשלתי! שירותי הדואר יהיו מושבתים לציבור זו הפעם השנייה (הפעם הקודמת הייתה ב-21.1.21). צמרת משרד התקשורת ובראשה המנכ"לית, לירן אבישר בן-חורין, איבדה לחלוטין את הפיקוח והשליטה על חברת הדואר. למה זה קורה דווקא כעת?

התכוונתם לגשת לדואר? שירותי הדואר שוב יהיו סגורים: ככה זה כשלא יודעים לנהל משרד ממשלתי! שירותי הדואר יהיו מושבתים לציבור זו הפעם השנייה (הפעם הקודמת הייתה ב-21.1.21). צמרת משרד התקשורת ובראשה המנכ"לית, לירן אבישר בן-חורין, איבדה לחלוטין את הפיקוח והשליטה על חברת הדואר. למה זה קורה דווקא כעת?

http://bit.ly/3kvynhi