הוצגו נתונים על המצב בישראל במפגש בינלאומי בנושא הגנה על ילדים ברשת. במפגש הוצג המודל הייחודי של מוקד 105. זאת, על רקע העלייה בטיפול באירועים במהלך תקופת הקורונה. כל הפרטים.

הוצגו נתונים על המצב בישראל במפגש בינלאומי בנושא הגנה על ילדים ברשת. במפגש הוצג המודל הייחודי של מוקד 105. זאת, על רקע העלייה בטיפול באירועים במהלך תקופת הקורונה. כל הפרטים.

http://bit.ly/3aVepcF