משרד התקשורת פרסם שימוע חוזר לנושא הרפורמה במבנה שוק האינטרנט. הכוונה לעבור מפיצול תשתית-ספק למוצר אחד – אינטרנט. המדיניות תחול בנחושת ובסיבים כאחד. מדובר בשימוע חוזר לאחר שהשימוע הקודם כשל.

משרד התקשורת פרסם שימוע חוזר לנושא הרפורמה במבנה שוק האינטרנט. הכוונה לעבור מפיצול תשתית-ספק למוצר אחד – אינטרנט. המדיניות תחול בנחושת ובסיבים כאחד. מדובר בשימוע חוזר לאחר שהשימוע הקודם כשל.

https://bit.ly/3snorsJ