חשיפה: עוד פיברוק חתימה על המלצות "ועדת רוזן" להסדרת ענף הדואר. עובד משרד התקשורת לשעבר, שמעולם לא מונה כחבר "ועדת רוזן", או כ"ממלא מקום חבר", השתתף בחלק מהדיונים, עזב את עבודתו במשרד טרם סיום עבודת הוועדה, אך "חזר" כדי לחתום על ההמלצות. יש לבטל את דו"ח "ועדת רוזן", שהוא פיברוק אחד ענק, עם חתימות, שלא מתאימות בכלל לכתב המינוי של חברי הוועדה. כל הפרטים.

חשיפה: עוד פיברוק חתימה על המלצות "ועדת רוזן" להסדרת ענף הדואר. עובד משרד התקשורת לשעבר, שמעולם לא מונה כחבר "ועדת רוזן", או כ"ממלא מקום חבר", השתתף בחלק מהדיונים, עזב את עבודתו במשרד טרם סיום עבודת הוועדה, אך "חזר" כדי לחתום על ההמלצות. יש לבטל את דו"ח "ועדת רוזן", שהוא פיברוק אחד ענק, עם חתימות, שלא מתאימות בכלל לכתב המינוי של חברי הוועדה. כל הפרטים.

https://bit.ly/DoarFake