מנהלי מערכות מידע צריכים כעת לצמצם הוצאות ולהוביל מהלכים מניבי הכנסות. כאשר בשנה האחרונה אנו חווים משבר כלכלי וחברתי גלובלי, זה זמנם של מנהלי מערכות המידע להפגין אומץ ולהוביל את הארגון שלהם לשגשוג והצלחה כפי שעושים מנהיגים אמיתיים בעת משבר. הדרכים לעשות זאת.

מנהלי מערכות מידע צריכים כעת לצמצם הוצאות ולהוביל מהלכים מניבי הכנסות. כאשר בשנה האחרונה אנו חווים משבר כלכלי וחברתי גלובלי, זה זמנם של מנהלי מערכות המידע להפגין אומץ ולהוביל את הארגון שלהם לשגשוג והצלחה כפי שעושים מנהיגים אמיתיים בעת משבר. הדרכים לעשות זאת.

https://bit.ly/3s0FfFH