הטעו אתכם ושיקרו שהשר בני גנץ אישר הרחבת פריסת הסלולר ל-95%! שוב כלי התקשורת "נפלו בפח" ומיחזרו בחוסר הבנה מוחלט, הודעה שקרית של צמרת משרד התקשורת בגיבוי השר, בעניין הרחבת פריסת הסלולר ל-95% משטח המדינה, בעוד שההחלטה היא להורדת הפריסה מ-100% ל-95%. בפועל, מדובר במהלך נוסף במסגרת "תרמית האנטנות", שבמרכזה מצויה פרשת נתי כהן (המנכ"ל הקודם של המשרד) ועו״ד דנה נויפלד (היועצת המשפטית של המשרד), שמגבה חו״ד מפוברקת, שנתנה בעניין זה עו״ד בת שבע נחמיה-מיכאלי מהמשרד. מדובר בפרשת גיבוי למפר הדין, לכאורה, מנכ״ל, שפרש לאחר סיום תכנון ראשוני של התכנית הזו, וקפץ בלי צינון ליוזמה להפריט את האנטנות בישראל ולמוטט בכך את כל מערך רשתות הסלולר המתחרות בישראל, כדי לייצר זרם הכנסות לחברות, שקמו במיוחד למטרה הזו, והוא דירקטור מס' 1 בדירקטוריונים של החברות הללו.

הטעו אתכם ושיקרו שהשר בני גנץ אישר הרחבת פריסת הסלולר ל-95%! שוב כלי התקשורת "נפלו בפח" ומיחזרו בחוסר הבנה מוחלט, הודעה שקרית של צמרת משרד התקשורת בגיבוי השר, בעניין הרחבת פריסת הסלולר ל-95% משטח המדינה, בעוד שההחלטה היא להורדת הפריסה מ-100% ל-95%. בפועל, מדובר במהלך נוסף במסגרת "תרמית האנטנות", שבמרכזה מצויה פרשת נתי כהן (המנכ"ל הקודם של המשרד) ועו״ד דנה נויפלד (היועצת המשפטית של המשרד), שמגבה חו״ד מפוברקת, שנתנה בעניין זה עו״ד בת שבע נחמיה-מיכאלי מהמשרד. מדובר בפרשת גיבוי למפר הדין, לכאורה, מנכ״ל, שפרש לאחר סיום תכנון ראשוני של התכנית הזו, וקפץ בלי צינון ליוזמה להפריט את האנטנות בישראל ולמוטט בכך את כל מערך רשתות הסלולר המתחרות בישראל, כדי לייצר זרם הכנסות לחברות, שקמו במיוחד למטרה הזו, והוא דירקטור מס' 1 בדירקטוריונים של החברות הללו.

https://bit.ly/TarmitHaantenot