זוהו חולשות ב-9 מערכי תקשורת החושפות מיליוני מכשירי IOT ו-OT למתקפות סייבר. מהם 9 המערכים ומהן 4 ההמלצות למזעור סיכונים?

זוהו חולשות ב-9 מערכי תקשורת החושפות מיליוני מכשירי IOT ו-OT למתקפות סייבר. מהם 9 המערכים ומהן 4 ההמלצות למזעור סיכונים?

http://bit.ly/3qopIzo