הפקרות: הרשות השנייה תחסל צפייה ב"עידן +" לרוב צופי השידורים החינמיים: האם אתה ביניהם??? כאוס מוחלט והפקרות חוקית (בגלל שודדי משאבי "עידן +: סלקום ופרטנר), במשמרת של שר התקשורת בני גנץ. כל הפרטים.

הפקרות: הרשות השנייה תחסל צפייה ב"עידן +" לרוב צופי השידורים החינמיים: האם אתה ביניהם??? כאוס מוחלט והפקרות חוקית (בגלל שודדי משאבי "עידן +: סלקום ופרטנר), במשמרת של שר התקשורת בני גנץ. כל הפרטים.

https://bit.ly/3qhrFNO