נחשפו חולשות אבטחה קריטיות בפלטפורמת helpdesk של חברת דסק-פרו DeskPro. חולשות מסוג XSS ו-Stored XSS ממשיכות להיות אחת הבעיות הרציניות ביותר באבטחה בארגונים, למרות שמדובר בחולשות מוכרות ומתועדות מאוד.

נחשפו חולשות אבטחה קריטיות בפלטפורמת helpdesk של חברת דסק-פרו DeskPro. חולשות מסוג XSS ו-Stored XSS ממשיכות להיות אחת הבעיות הרציניות ביותר באבטחה בארגונים, למרות שמדובר בחולשות מוכרות ומתועדות מאוד.

https://bit.ly/3tL4uh4