חשיפה: סמנכ"ל כלכלה במשרד התקשורת, ד"ר עופר רז דרור, שמונה כחבר ב"ועדת רוזן" להסדרת ענף הדואר ואף חתום על המלצותיה, לא השתתף באף דיון של הוועדה. בנוסף, עוד חשיפות מטרידות ביותר מסיכומי ישיבות הוועדה.

חשיפה: סמנכ"ל כלכלה במשרד התקשורת, ד"ר עופר רז דרור, שמונה כחבר ב"ועדת רוזן" להסדרת ענף הדואר ואף חתום על המלצותיה, לא השתתף באף דיון של הוועדה. בנוסף, עוד חשיפות מטרידות ביותר מסיכומי ישיבות הוועדה.

https://bit.ly/DoarRozenFalse