"תיק 4000" התפור: עדכונים שוטפים לגבי משפט נתניהו שחשוב לך לדעת. עדכונים שוטפים לכל המתעניינים בפרטי משפט העשור, שמכונה "תיקי האלפים", ובמרכזו "תיק 4000". הליך משפטי, שבו נאשמים: בנימין נתניהו, בני הזוג אלוביץ' ונוני מוזס.

"תיק 4000" התפור: עדכונים שוטפים לגבי משפט נתניהו שחשוב לך לדעת. עדכונים שוטפים לכל המתעניינים בפרטי משפט העשור, שמכונה "תיקי האלפים", ובמרכזו "תיק 4000". הליך משפטי, שבו נאשמים: בנימין נתניהו, בני הזוג אלוביץ' ונוני מוזס.

https://bit.ly/TikeyHaalafim