שר התקשורת גנץ אישר את בקשת IBC להעברת אמצעי שליטה בחברה לקבוצת הוט בכפוף ל-3 תנאים.

שר התקשורת גנץ אישר את בקשת IBC להעברת אמצעי שליטה בחברה לקבוצת הוט בכפוף ל-3 תנאים.

https://bit.ly/39XXq8N