יש זוכה במכרז להקמת מערכת מידע ממוחשבת לעמדות טעינה לרכבים חשמליים. המערכת תאפשר להתחבר מרחוק מכל מכשיר מובייל לכל עמדת טעינה ולקבל ממנה מידע רלוונטי בזמן אמת, כגון: סטטוס, משך הטענה, מחירים, ותקלות, כדי לסייע לנהג כלי הרכב החשמלי לקבל החלטה מושכלת לפני הגעתו לעמדה. זה צעד משמעותי לקידום תחבורה ירוקה בישראל, תחבורה חשמלית נקיה.

יש זוכה במכרז להקמת מערכת מידע ממוחשבת לעמדות טעינה לרכבים חשמליים. המערכת תאפשר להתחבר מרחוק מכל מכשיר מובייל לכל עמדת טעינה ולקבל ממנה מידע רלוונטי בזמן אמת, כגון: סטטוס, משך הטענה, מחירים, ותקלות, כדי לסייע לנהג כלי הרכב החשמלי לקבל החלטה מושכלת לפני הגעתו לעמדה. זה צעד משמעותי לקידום תחבורה ירוקה בישראל, תחבורה חשמלית נקיה.

https://bit.ly/3tpSpOj