המניפולציות הנפוצות: איומי סייבר אישיים כאמצעי לפגיעה בארגון. הכירו את המניפולציות הנפוצות לטובת איסוף מידע כאמצעי לפגיעה בארגון. אל תטעו לחשוב, שאיומי סייבר מכוונים בעיקר נגד בעלי תפקידים בכירים בארגון. בפועל, התקיפה תכוון להשגת נגישות למערכות המחשב או למידע, ולכן יעד לתקיפה יכול להיות כל עובד, שיש לו גישה למערכות המחשב והמידע בארגון או למידע עצמו, כלומר, כולם. המאבטח, העוזר, המזכירה, העובד הזוטר וכד'.

המניפולציות הנפוצות: איומי סייבר אישיים כאמצעי לפגיעה בארגון. הכירו את המניפולציות הנפוצות לטובת איסוף מידע כאמצעי לפגיעה בארגון. אל תטעו לחשוב, שאיומי סייבר מכוונים בעיקר נגד בעלי תפקידים בכירים בארגון. בפועל, התקיפה תכוון להשגת נגישות למערכות המחשב או למידע, ולכן יעד לתקיפה יכול להיות כל עובד, שיש לו גישה למערכות המחשב והמידע בארגון או למידע עצמו, כלומר, כולם. המאבטח, העוזר, המזכירה, העובד הזוטר וכד'.

http://bit.ly/36FN0sv

אלי לוין