ברכות לד"ר תומר סיימון שמונה למדען הראשי של מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח.

 ברכות לד"ר תומר סיימון שמונה למדען הראשי של מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח.

http://bit.ly/3oHmhlo

זר