עלייה של כ-50% בדיווחים למרכז 119 של מערך הסייבר הלאומי ב-2020. השנה התקבלו כ-14,300 פניות מהציבור הרחב – אזרחים ועסקים במשק. מה היה המקרה המדווח ביותר ע"י אזרחים? מהו הפילוח של סוגי מתקפות בהם עסקו הדיווחים?

עלייה של כ-50% בדיווחים למרכז 119 של מערך הסייבר הלאומי ב-2020. השנה התקבלו כ-14,300 פניות מהציבור הרחב – אזרחים ועסקים במשק. מה היה המקרה המדווח ביותר ע"י אזרחים? מהו הפילוח של סוגי מתקפות בהם עסקו הדיווחים?

https://bit.ly/3pB4kWV

Cyber
Photo by Pixabay on Pexels.com