מפתחים בסביבת Microservices? כך נכון לבדוק את הקוד שלכם. הכל על פיתוח בסביבת Microservices, שהעצים את כל השיטות והחדשנות בתחום הפיתוח בשנים האחרונות, תוך היעזרות בתרשים פירמידת הבדיקות, שמכונה גם "Testing Life Cycle".

מפתחים בסביבת Microservices? כך נכון לבדוק את הקוד שלכם. הכל על פיתוח בסביבת Microservices, שהעצים את כל השיטות והחדשנות בתחום הפיתוח בשנים האחרונות, תוך היעזרות בתרשים פירמידת הבדיקות, שמכונה גם "Testing Life Cycle".

https://bit.ly/3r7Hh6v