למה מועצת הכבלים והלוויין ממשיכה לפעול לא לטובת הציבור? המועצה, שכפופה לשר התקשורת, בני גנץ, פרסמה שימוע להקלות בשעות הפעלת המוקד בחברת YES (מ-10 שעות ביממה ל-8 שעות) עד 31.3.21. זו החלטה, שמשמעותה פחות שירות ללקוחות ויותר עובדים מפוטרים ובחל"ת. דווקא כשיש עלייה בביקושים למוקדי החברות, המועצה מעוניינת לעזור לבעלי YES לחסוך בהוצאות ולהשאיר עובדי מוקד בחל"ת (חל"ת משלמת המדינה ולא החברה). איזו חברה לא ביקשה בכלל את השינוי וההקלות בשעות?

למה מועצת הכבלים והלוויין ממשיכה לפעול לא לטובת הציבור? המועצה, שכפופה לשר התקשורת, בני גנץ, פרסמה שימוע להקלות בשעות הפעלת המוקד בחברת YES (מ-10 שעות ביממה ל-8 שעות) עד 31.3.21. זו החלטה, שמשמעותה פחות שירות ללקוחות ויותר עובדים מפוטרים ובחל"ת. דווקא כשיש עלייה בביקושים למוקדי החברות, המועצה מעוניינת לעזור לבעלי YES לחסוך בהוצאות ולהשאיר עובדי מוקד בחל"ת (חל"ת משלמת המדינה ולא החברה). איזו חברה לא ביקשה בכלל את השינוי וההקלות בשעות?

http://bit.ly/3tcOZOA