יחידת הסייבר של החיזבאללה "ארזי הלבנון" פרצה למאות חברות גם בישראל. במחקר נמצא, שהיא תקפה חברות טלפוניה, טלקום וספקי אינטרנט באמצעות ניצול חולשות בשרתי אורקל ואטלסיאן.

יחידת הסייבר של החיזבאללה "ארזי הלבנון" פרצה למאות חברות גם בישראל. במחקר נמצא, שהיא תקפה חברות טלפוניה, טלקום וספקי אינטרנט באמצעות ניצול חולשות בשרתי אורקל ואטלסיאן.

https://bit.ly/3aaJVlb

Photo by Anete Lusina on Pexels.com