יום הגנת פרטיות המידע: 4 דרכים בהן זום פועלת להגנת פרטיות המשתמשים. עם 300 מיליון משתתפים בשיחות וידאו, נושא שמירת הפרטיות הפך להיות מרכזי באג׳נדה של זום. מנהלת הפרטיות הראשית (CPO) של ZOOM מספרת על מאחורי הקלעים של הפעילות בשנה האחרונה.

יום הגנת פרטיות המידע: 4 דרכים בהן זום פועלת להגנת פרטיות המשתמשים. עם 300 מיליון משתתפים בשיחות וידאו, נושא שמירת הפרטיות הפך להיות מרכזי באג׳נדה של זום. מנהלת הפרטיות הראשית (CPO) של ZOOM מספרת על מאחורי הקלעים של הפעילות בשנה האחרונה.

https://bit.ly/3ol0e40