השקר נחשף: מש' התקשורת המשיך להעביר כספי גמלאיו לחב' הדואר ולחב' בזק. חשיפת מנגנון השקרים והטיוח, שאפשר למש' התקשורת להמשיך להעביר את כספי גמלאיו לעמותת גמלאי הדואר/חב' הדואר, למרות האיסור החוקי להעביר הכספים. המשרד העביר כספים עבור גמלאיו גם לחב' בזק! חשיפה קודמת על שיפוץ דו"חות המשרד פתחה "תיבת פנדורה" עם חשש למעשים פליליים לגבי העברת כספים לחב' הדואר ואף לחב' בזק. אין מנוס מפתיחת חקירה.

השקר נחשף: מש' התקשורת המשיך להעביר כספי גמלאיו לחב' הדואר ולחב' בזק. חשיפת מנגנון השקרים והטיוח, שאפשר למש' התקשורת להמשיך להעביר את כספי גמלאיו לעמותת גמלאי הדואר/חב' הדואר, למרות האיסור החוקי להעביר הכספים. המשרד העביר כספים עבור גמלאיו גם לחב' בזק! חשיפה קודמת על שיפוץ דו"חות המשרד פתחה "תיבת פנדורה" עם חשש למעשים פליליים לגבי העברת כספים לחב' הדואר ואף לחב' בזק. אין מנוס מפתיחת חקירה.

https://bit.ly/WhereIsMoCMoney