היישוב נריה מקדים את אורנית בפריסת סיבים לכל בתי התושבים! חברה לפריסת סיבים אופטיים חדשה בשם קומיונט, תפרוס סיבים לכל בתי התושבים ביישוב נריה בחבל בנימין ביו"ש. בכך היא תקדים את התכנית של היישוב אורנית. עד סוף מרץ יחוברו בתי התושבים בנריה לסיבים אופטיים, ברוחב פס של 1 גיגה, בשירות הכולל אינטרנט וטלפוניה. כל הפרטים.

היישוב נריה מקדים את אורנית בפריסת סיבים לכל בתי התושבים! חברה לפריסת סיבים אופטיים חדשה בשם קומיונט, תפרוס סיבים לכל בתי התושבים ביישוב נריה בחבל בנימין ביו"ש. בכך היא תקדים את התכנית של היישוב אורנית. עד סוף מרץ יחוברו בתי התושבים בנריה לסיבים אופטיים, ברוחב פס של 1 גיגה, בשירות הכולל אינטרנט וטלפוניה. כל הפרטים.

https://bit.ly/3onx9F0