תקווה לשיפור באגף החשוב ביותר במש' התקשורת בקידומו של שמוליק אזולאי. אזולאי, מי שהיה עד היום מנהל תחום רישוי אלחוטי במינהל הנדסה במשרד, עתיד להיות מקודם לתפקיד מנהל אגף תכנון והנדסת ספקטרום, במקומו של אשר ביטון, שהפך למנכ"ל מש' הדיגיטל הלאומי. תקווה לשיפור השקיפות בפעילות אגף הספקטרום (תדרים), אם כי לא ברור לכמה זמן המינוי הזה יהיה בתוקף.

תקווה לשיפור באגף החשוב ביותר במש' התקשורת בקידומו של שמוליק אזולאי. אזולאי, מי שהיה עד היום מנהל תחום רישוי אלחוטי במינהל הנדסה במשרד, עתיד להיות מקודם לתפקיד מנהל אגף תכנון והנדסת ספקטרום, במקומו של אשר ביטון, שהפך למנכ"ל מש' הדיגיטל הלאומי. תקווה לשיפור השקיפות בפעילות אגף הספקטרום (תדרים), אם כי לא ברור לכמה זמן המינוי הזה יהיה בתוקף.

https://bit.ly/39fybyN