סקר: מה קורה בשיח ברשתות החברתיות? הסקר בדק עד כמה נתפסת רשת האינטרנט בישראל כבמה לשיח אלים, משסה ופוגעני, כיצד מתמודדים הישראלים עם השיח ברשת ומי לדעתם אחראי למצב. כל הממצאים.

סקר: מה קורה בשיח ברשתות החברתיות? הסקר בדק עד כמה נתפסת רשת האינטרנט בישראל כבמה לשיח אלים, משסה ופוגעני, כיצד מתמודדים הישראלים עם השיח ברשת ומי לדעתם אחראי למצב. כל הממצאים.

https://bit.ly/2XW9bGd