ברכות לפרופ' רבקה כרמי שמונתה לדירקטורית בשותפות המו"פ (Infinity Medical (IMED.

ברכות לפרופ' רבקה כרמי שמונתה לדירקטורית בשותפות המו"פ (Infinity Medical (IMED.

http://bit.ly/3qAjaNy

זר