בג"ץ של איגוד האינטרנט הישראלי נגד משרד התקשורת בנוגע למפת הסיבים. "ירח הדבש" בין מנכ"ל משרד התקשורת הקודם (נתי כהן) למנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי (עו"ד יורם הכהן) הסתיים עם החלפת המנכ"לים. כעת, איגוד האינטרנט החליט להגיש בג"ץ נגד המשרד עקב חוסר נכונות המשרד לשתף את נתוני מפת פריסת הסיבים בישראל עם האיגוד.

בג"ץ של איגוד האינטרנט הישראלי נגד משרד התקשורת בנוגע למפת הסיבים. "ירח הדבש" בין מנכ"ל משרד התקשורת הקודם (נתי כהן) למנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי (עו"ד יורם הכהן) הסתיים עם החלפת המנכ"לים. כעת, איגוד האינטרנט החליט להגיש בג"ץ נגד המשרד עקב חוסר נכונות המשרד לשתף את נתוני מפת פריסת הסיבים בישראל עם האיגוד.

https://bit.ly/3bV4g0x

עו"ד יורם הכהן