פורטינט תמשיך להציע את תוכנית הדרכת מומחי אבטחת רשת (NSE) חינם גם ב-2021. בתגובה לדרישה הגוברת ולמחסור המתמשך במומחי אבטחת סייבר מיומנים, החברה תמשיך להציע את כל מערך ההדרכות שלה ללימוד עצמי ללא עלות. מה הלומדים יקבלו במסגרת הגברת הגישה לידע באבטחת סייבר? ב-2020 נרשמו לתכנית כ-800,000 איש. כל הפרטים.

פורטינט תמשיך להציע את תוכנית הדרכת מומחי אבטחת רשת (NSE) חינם גם ב-2021. בתגובה לדרישה הגוברת ולמחסור המתמשך במומחי אבטחת סייבר מיומנים, החברה תמשיך להציע את כל מערך ההדרכות שלה ללימוד עצמי ללא עלות. מה הלומדים יקבלו במסגרת הגברת הגישה לידע באבטחת סייבר? ב-2020 נרשמו לתכנית כ-800,000 איש. כל הפרטים.

https://bit.ly/3orUO88