המהפכה והשינויים בסביבת העבודה בעקבות מגפת הקורונה בהתאם לאמרה: "הכורח – אבי כל המצאה". מושגים, שנראו פעם כביטויים ערטילאיים-תיאורטיים, כמו "למידה מרחוק" (e-learning), telemedicine, video-conference, ושהיו עד עתה שגורים בפיהן של קבוצות חברתיות מסוימות ובהיקפים מצמצומים, מקבלים משנה תוקף בימים אלה.

המהפכה והשינויים בסביבת העבודה בעקבות מגפת הקורונה בהתאם לאמרה: "הכורח – אבי כל המצאה". מושגים, שנראו פעם כביטויים ערטילאיים-תיאורטיים, כמו "למידה מרחוק" (e-learning), telemedicine, video-conference, ושהיו עד עתה שגורים בפיהן של קבוצות חברתיות מסוימות ובהיקפים מצמצומים, מקבלים משנה תוקף בימים אלה.

http://bit.ly/2LksKVy

Photo by cottonbro on Pexels.com