לראשונה תתאפשר הפעלת תדרים התומכים בטכנולוגיות IoT מתקדמות. משרד התקשורת מעדכן את תקנות היבוא והשימוש בציוד אלחוטי לעידוד הפעלת טכנולוגיות מתקדמות מעולמות ה-IoT, כמו פיתוחים לערים חכמות.

לראשונה תתאפשר הפעלת תדרים התומכים בטכנולוגיות IoT מתקדמות. משרד התקשורת מעדכן את תקנות היבוא והשימוש בציוד אלחוטי לעידוד הפעלת טכנולוגיות מתקדמות מעולמות ה-IoT, כמו פיתוחים לערים חכמות.

http://bit.ly/3b5jvUa