דרכו המחושבת – אבני דרך לעלייתו המטאורית של ביל גייטס. כבר ב-2015 הרצה, מייסד מיקרוסופט ב-TED על העובדה, שהעולם אינו מוכן למגפה הבאה.

דרכו המחושבת – אבני דרך לעלייתו המטאורית של ביל גייטס. כבר ב-2015 הרצה, מייסד מיקרוסופט ב-TED על העובדה, שהעולם אינו מוכן למגפה הבאה.

https://bit.ly/2KZMZb4